header banner
Default

De arbeidsmarktcijfers in de Verenigde Staten hebben de koers van Bitcoin gedaald, maar het herstelt snel


BTC munt met op achtergrond scherm met Bitcoin koers 

De Bitcoin koers beweegt momenteel vlak onder het psychologisch belangrijke $28.000 getal. Nadat het gisteravond laat even daarboven steeg en een waarde van $28.290 aantikte. De grootste cryptovaluta qua marktkapitalisatie probeert zich te verzoenen met het weerstandsniveau van $28k, ook al zijn meerdere pogingen om daar boven te blijven de afgelopen weken mislukt.

Op het moment van schrijven staat de Bitcoin koers op $ 27.950 (Bitmex) en € 26.427 (Bitvavo). Dat is een verandering van 0,96% in de afgelopen 24 uur. De meeste altcoin koersen stonden in het groen. Daarover verderop meer.

Bitcoin koers volatiel na bekendmaking Non Farm Payrols cijfer VS

VIDEO:

De Bitcoin-koers onderging op 6 oktober een snelle herhalingstest van $27.000, net bij de opening van Wall Street, nadat onverwachte werkgelegenheidscijfers in de Verenigde Staten de markten in beroering brachten.

Daarna volgde een opleving waarmee de stieren deze verliezen goedmaakten, en de Bitcoin koers terugveerde naar $27.700.

Deze plotse volatiliteit was het gevolg van een bijna verdubbeling van het Amerikaanse Non Farm Payrols (NFP) cijfer voor september, met 336.000 nieuwe banen in vergelijking met de verwachte 170.000. Niettemin werden de implicaties van deze resultaten als negatief beschouwd voor risicovolle activa, inclusief cryptovaluta. Dit benadrukt de aanhoudende kracht van de arbeidsmarkt, ondanks de pogingen van de Federal Reserve om inflatie te beteugelen door middel van renteverhogingen.

Sommige analisten merkten op dat "goed nieuws slecht nieuws" is in de context van de Federal Reserve, omdat de Fed graag ziet dat de arbeidsmarkt aan kracht verliest. Ze speculeerden dat de werkloosheidscijfers mogelijk naar beneden zullen worden bijgesteld, wat tot verdere verzwakking kan leiden.

Beleggers houden nu de mogelijkheid van een nieuwe renteverhoging door de Fed op 1 november in de gaten, hoewel de kans daarop slechts licht is gestegen volgens gegevens van de FedWatch Tool van CME Group. De komende week zal ook de Consumentenprijsindex (CPI) worden vrijgegeven, wat belangrijke informatie zal verschaffen met betrekking tot het Fed-beleid inzake inflatie.

Deze druk vanuit de markten en de verwachting m.b.t. Fed-renteverhogingen, creëren onzekerheid, met marktprognoses die eerder een pauze van de Fed tot juni 2024 voorspelden, maar nu een pauze verwachten tot juli 2024. Dit heeft geleid tot een daling van de marktfutures van meer dan 400 punten na het rapport.

Wat betreft Bitcoin, lieten spot- en derivatenhandelaren zich in hun marktreactie leiden door de NFP-cijfers. Hoewel er een kleine verschuiving is richting een renteverhoging op 1 november, blijft dit nog steeds onwaarschijnlijk volgens sommige voorspellingen voor Fed-actie. De toon en houding van de Fed zullen waarschijnlijk de uiteindelijke waarschijnlijkheid beïnvloeden.

Ander Crypto Nieuws

VIDEO:

De Nederlandse overheid werkt samen met UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) om een ethisch toezichtprogramma voor AI te helpen opzetten. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur werkt aan dit project in samenwerking met de VN-organisatie en noemde het “Supervising AI by Competent Authorities”. De huidige focus ligt echter op de maatschappelijke kant van de zaak, niet op de technologische. Daarover verderop meer.

Volgens analysebureau Messari is de financiering van crypto Venture Capital (VC) nu gedaald tot een dieptepunt in drie jaar. Er is een gestage daling van de durfkapitaalfinanciering voor de crypto-scene geweest, die samenviel met de bearmarkt in crypto. Dit is niet geheel onverwacht, aangezien deze bearmarkt in het algemeen getuige is geweest van een grote daling en de markt nu minder dan een derde waard is dan ongeveer twee jaar geleden. Crypto-bedrijven hebben in het derde kwartaal van 2023 in totaal 2,1 miljard dollar opgehaald via meer dan 297 investeringsdeals gedurende deze periode. Dit lijkt veel, maar gezien het feit dat zelfs in deze bearish situatie de totale marktkapitalisatie voor munten rond de $1 biljoen ligt, is dat niet veel. Het is alleen al met 70% gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 en met meer dan 85% ten opzichte van de hoogste piek ooit in het eerste kwartaal van 2022. Het goede nieuws voor de VS is echter dat ondanks de aanhoudende onzekerheid m.b.t. de regelgeving, die vrijwel elke blockchain bedrijf beïnvloedt, ongeveer 54% van de investeerders in de scene Amerikaans was. Dit toont aan dat de Amerikaanse investeerder, ondanks deze problemen op de korte termijn, gelooft dat crypto een veelbelovende sector is die waarschijnlijk in de loop van de tijd zal groeien.

Bitcoin koers zweeft rond de .000

VIDEO:

De Bitcoin koers staat op het moment van schrijven op ongeveer $27,9k. De cryptocurrency probeert opnieuw een beweging boven de $28.000 te maken, die een nog grotere bullish beweging zal ontsluiten als deze wordt bereikt.

De afgelopen 36 uur begonnen met de BTC koers rond de $27,5k. Ongeveer de helft van de afgelopen 24 uur handelde het zijwaarts rond deze waarde. Om 09.30 uur in de ochtend begon de digitale munt te stijgen en bereikte zonder problemen ongeveer $27,7k. Om 14.00 uur in de middag had de digitale munt echter een paar volatiele uren toen hij daalde naar $27,2k voordat hij zich snel herstelde naar $27,7k en uiteindelijk steeg naar $28,3k. De beren hebben de Bitcoin koers echter net onder het belangrijkste weerstandsniveau van $28k teruggetrokken, vlak voor het moment van schrijven.

Bitcoin staat weer voor het prijsniveau van $28.000. Opnieuw een mislukte stap boven de belangrijkste weerstand is echter niets nieuws en dat zou in de nabije toekomst vermoeidheid bij de stieren kunnen veroorzaken. De beste handelwijze voor de stieren is dus om er snel bovenuit te gaan en niet meer achterom te kijken.

De totale marktkapitalisatie van Bitcoin bedroeg ongeveer $543 miljard en het aandeel in de cryptomarkt bedroeg 50,8%.

Bitcoin koers grafiek 

Altcoin koersen overwegend hoger

VIDEO:

Andere crypto koersen waren aan het einde van de afgelopen 24 uur grotendeels hoger. Opmerkelijke prijsveranderaars waren Ethereum (ETH, 0,3%), Solana (SOL, 0,9%), Cardano (ADA, -1%), Tron (TRX, 2,1%), Toncoin (TON, -1,2%), Polygon (MATIC , 2,8%), Litecoin (LTC, 1%), Bitcoin Cash (BCH, 0,8%) en Avalanche (AVAX, 0,6%).

Polygon koers grafiek 

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur werkt samen met UNESCO voor ethisch toezicht op AI

VIDEO:

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur in ons land, werkt samen met de Culturele Afdeling van de VN om een raamwerk te helpen creëren voor ethisch toezicht op AI. Door de samenwerking zullen de twee gegevens verzamelen over hoe Europese landen het toezicht op AI benaderen.

Het partnerschap heeft de financiële steun en zegen van het Technical Support Instrument (TSI) van de Europese Commissie. De twee organisaties zullen ook helpen bij het organiseren van trainingen om de institutionele capaciteit te verbeteren.

Volgens Gabriela Ramos, de ADG van sociale en menswetenschappen bij UNESCO:

“We hebben het over het soort wereld waarin we willen leven. Om de technologische ontwikkeling van AI vorm te geven, hebben we effectieve bestuurskaders nodig die worden ondersteund door de ethische en morele waarden die ons allemaal dierbaar zijn.”

Sources


Article information

Author: Angel French

Last Updated: 1697969042

Views: 846

Rating: 3.6 / 5 (64 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Angel French

Birthday: 1998-12-29

Address: USS Stein, FPO AA 87763

Phone: +3672191529171258

Job: Phlebotomist

Hobby: Running, Hiking, Chocolate Making, Wildlife Photography, Hiking, Sewing, Whiskey Distilling

Introduction: My name is Angel French, I am a dear, apt, spirited, rich, candid, unswerving, venturesome person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.