header banner
Default

Det er fest etter ramadanen


Muslimer faster i en hel måned for at fokusere på gud og tænke på de fattige. Men når ramadanen er slut, spiser de god mad og giver gaver til børnene.

Mange skoler giver muslimske børn fri på muslimske helligdage. Men i år slutter ramadanen i sommerferien, så bliver det ikke noget problem for børnene at feste.

En måned om året skal muslimerne faste. Det er i den måned, der hedder ramadan.

Muslimernes kalender følger månen og er derfor anderledes end den officielle danske kalender. I år begyndte ramadanen den 10. juli og slutter den 8. august.

Faste renser krop og sjæl og giver muslimen hvile

VIDEO: Det er snart Ramadan
Islam i Fokus

I ramadan-måneden skal muslimer fokusere på deres gud. Derfor skal de ikke spise og drikke, så længe der er dagslys. De må heller ikke have sex.

På den måde renser de deres krop og sjæl og giver begge dele hvile.

Det kan være hårdt at faste om sommeren

VIDEO: Ramadan-påmindelse 14: Hvad er fastens religiøse aspekt?
Profetens Vej

Ramadanen kan være hård især, når det er sommer i Danmark og lyst fra tidlig morgen til sen aften. Så er det er op imod 19 timer, en muslim skal faste.

Der er omkring 200.000 muslimer i Danmark, og ikke alle følger kravet om faste. Kravet gælder også kun helt raske muslimer. Det gælder ikke for syge, gravide eller mindre børn.

Sulten skal minde muslimerne om de fattige, der sulter. Derfor skal muslimer også helst give penge til de fattige i ramadan-måneden.

Eid-festen er gaver, god mad og hygge

VIDEO: Hassan må ikke spise og drikke (5) | Hassan | Ultra
DR Ultra

Ramadanen slutter med en fælles bøn for eksempel i moskeen i Korsgade på Nørrebro og fest.

Nogle muslimer samler sig til store fester som i Valbyparken ved København. Dér var 25.000 samlet sidste år.

Andre besøger deres familie og hygger med god mad og gaver til børnene.

Festen hedder "Eid-ul Fitr", men bliver ofte bare kaldt Eid.

Holder en fridag eller fejrer Eid på skolen

VIDEO: Top 10 Best Foods To Break A Fast
Dr. Sten Ekberg

Mange muslimer tager fri for at holde Eid. Det gælder også deres børn, når Eid er på en skoledag, for Eid er som en slags juleaften for muslimske børn. 

Nogle skoler og daginstitutioner har også valgt at holde Eid-fest for at vise respekt for børnenes kultur og tro.

Det har i flere år skabt debat i Danmark, at de muslimske børn holder fri.

Dansk Folkeparti vil derfor gerne have, at ramadanen altid er i sommerferien som i år. Men det vil være et brud på islam, som følger månekalenderen.

Sources


Article information

Author: Tara Parker

Last Updated: 1703373842

Views: 535

Rating: 4.3 / 5 (49 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tara Parker

Birthday: 2008-07-30

Address: 141 Adrienne Stream, Williamville, NC 65785

Phone: +4062391372274319

Job: Article Writer

Hobby: Camping, Astronomy, Puzzle Solving, Poker, Graphic Design, Role-Playing Games, Woodworking

Introduction: My name is Tara Parker, I am a Determined, steadfast, transparent, resolved, audacious, esteemed, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.