header banner
Default

65 yaş aylığı zamlandı mı?


Table of Contents

  Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakam belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi.

  Asgari ücrette yeni rakam sonrasında yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığı tutarı da değişti.

  Yaşlılık maaşına zam geldi mi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu? - 1

  65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

  65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

  1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.

  Yaşlılık maaşına zam geldi mi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu? - 2

  65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?

  Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

  • İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

  • 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

  Sources


  Article information

  Author: Kristin Sheppard

  Last Updated: 1698795362

  Views: 1200

  Rating: 4.9 / 5 (97 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Kristin Sheppard

  Birthday: 1986-12-12

  Address: USS Moore, FPO AA 72454

  Phone: +3870301386887248

  Job: Security Guard

  Hobby: Writing, Role-Playing Games, Board Games, Tea Brewing, Knitting, Lock Picking, Motorcycling

  Introduction: My name is Kristin Sheppard, I am a Precious, variegated, frank, dear, unswerving, candid, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.